Недостатня фільтрація вхідних даних

Проблема: яким дозволена Користувачеві завантаження файлів на сервер (не картинок), може вийти за межі дозволеної папки завантаження, а якщо він має адміністраторський аккаунт на сайті, то і пошкодити дані скрипта.

Помилка у версії: 7.x – 8.5

Ступінь небезпеки: Середня (Висока при наявності адміністраторського аккаунта на сайті)

Для виправлення відкрийте файл engine/inc/files.php і знайдіть:
$serverfile = trim( htmlspecialchars( strip_tags( $_POST[‘serverfile’] ) ) );
замінити на:
if ($member_id[‘user_group’] == 1) $serverfile = trim( htmlspecialchars( strip_tags( $_POST[‘serverfile’] ) ) ); else $serverfile = “;
if ( $serverfile != “) {
$serverfile = str_replace( “\\”, “/”, $serverfile );
$serverfile = str_replace( “..”, “”, $serverfile );
$serverfile = str_replace( “/”, “”, $serverfile );
$serverfile_arr = explode( “.”, $serverfile );
$type = totranslit( end( $serverfile_arr ) );
$curr_key = key( $serverfile_arr );
unset( $serverfile_arr[$curr_key] );
if ( in_array( strtolower( $type ), $allowed_files ) )
$serverfile = totranslit( implode( “.”, $serverfile_arr ) ) . “.” . $type;
else $serverfile = “;
}
if( $serverfile == “.htaccess”) die(“Hacking attempt!”);

Відкрийте файл engine/classes/thumb.class.php і знайдіть:
$this->img[‘des’] = imagecreatetruecolor( $this->img[‘lebar_thumb’], $this->img[‘tinggi_thumb’] );
і додайте вище:
if ($this->img[‘lebar_thumb’] img[‘lebar_thumb’] = 1;
if ($this->img[‘tinggi_thumb’] img[‘tinggi_thumb’] = 1;

Дистрибутив версії 8.5 оновлено.